Satelliet

Satelliet ontvangst wordt meer toegepast als alternatief op CAI ontvangst via de kabel maar ook in buitengebieden waar geen CAI aanwezig is.
 
Ook wordt er om kostentechnische redenen steeds vaker overgestapt op satellietontvangst.
 
De meest populaire TV- en radioprogramma's worden immers tegenwoordig via de satelliet uitgezonden. Omdat de satellietontvangst qua aanbod nu ruim kan concurreren met de CAI, stappen ook veel instellingen (hotels, recreatieparken, zorgcentra etc.) over op eigen satellietontvangst met behulp van een eigen (satelliet) ontvangstation.

Als laatste, maar zeker niet onbelangrijke optie, wordt ook veel gekozen voor satellietontvangst via een G.S.O. (Gereed voor Satelliet Ontvangst) systeem. Hierbij worden de satellietkanalen centraal ontvangen en via een distributienet naar de betreffende aansluitingen gevoerd. Op deze aansluitingen kan individueel een eigen satelliettuner aangesloten worden. 
 
Voordeel van dit systeem is dat het volledige programma aanbod van de satelliet op elke aansluiting wordt aangeboden. Een G.S.O. systeem wordt veelal toegepast bij flatgebouwen maar ook appartementencomplexen.


Hirschmann heeft alle apparatuur in haar leveringspakket om de bovengenoemde installaties te kunnen opbouwen.

Wij zullen de diverse mogelijkheden wat verder toelichten. Voor een voorbeeld van de diverse systemen verwijzen wij u naar de installatievoorbeelden. Waar moet u op letten bij satelliet ontvangst? Ten eerste dient de satellietschotel altijd geheel "vrij zicht" naar de betreffende satelliet te hebben. Waar zich de satellieten precies bevinden, kunt u vinden in vakbladen maar ook op één van de vele internet sites. Uiteraard kan Hirschmann u hierbij ook behulpzaam zijn.

Verder is het belangrijk de maximum kabelafstanden in de gaten te houden. De demping van de kabel bij satellietfrequenties is circa tweemaal zo hoog als bij normale CAI frequenties. Ook dient men rekening te houden met de opbouw van het systeem zelf. Vaak zal bij een aansluitingsaantal tot twintig, een GSO systeem goedkoper zijn dan een eigen ontvangstation met bijvoorbeeld twintig kanalen.

 
Hirschmann kan u hierbij een passend advies geven. Een ander belangrijk punt is de signaal doorgifte van de satellietkanalen. Vele signalen worden tegenwoordig digitaal (gecodeerd) doorgegeven, maar met name vele buitenlandse kanalen worden ook analoog doorgegeven. Analoge apparatuur is goedkoper dan digitale. De Nederlandstalige publieke en commerciële kanalen worden digitaal en gecodeerd uitgezonden. Hiervoor is altijd een digitale ontvanger geschikt voor een SECA smartcard nodig. Satellietontvangst begint met het plaatsen van de juiste satellietschotel.

Hirschmann heeft een ruime sortering satellietschotels van zeer goede kwaliteit. De ontvangst van het signaal zelf vindt plaats met behulp van een LNC. Dit is feitelijk de ontvangstkop welke in de schotel zelf geplaatst wordt. Deze LNC's zijn in verschillende uitvoeringen leverbaar, van single tot quatro uitvoeringen, maar ook een uitvoering waar een schakelbox is ingebouwd. Hirschmann kan u ondersteunen bij het opbouwen van de juiste installatie.

Voor de daadwerkelijke ontvangst en omzetting van satellietsignalen naar standaard HF (CAI) kanalen, is het gebruik van een satelliettuner.

Deze tuners zijn leverbaar in analoge en digitale uitvoering. Digitale kanalen worden uitgezonden met codering en Free To Air (FTA). Bij gecodeerde uitzendingen dient altijd een satelliettuner voorzien van een common interface (kaartlezer) en een bijbehorende smartcard (registratie kaart) toegepast te worden. Deze zijn in diverse uitvoeringen en voor verschillende coderingsvormen verkrijgbaar. Hirschmann kan losse satelliettuners voor consumenten leveren maar ook professionele satelliettuners in cassette techniek (CSE 2000 systeem).

Voor meer professionele toepassingen waarbij eigen (satelliet) ontvangst noodzakelijk is, heeft Hirschmann een professionele apparatuur lijn. Het Hirschmann CSE 2000 systeem is uitgevoerd in cassette techniek. Deze cassettes zijn in vele uitvoeringen leverbaar, denk hierbij aan analoge en digitale satelliettuners geschikt voor Free To Air, maar ook voor ontvangst van gecodeerde kanalen, terrestische kanaalomzetters, FM omzetters en versterkers, maar ook audio/video modulatoren. Verder is door de laatste technologische ontwikkelingen het CSE 2000 systeem geschikt voor de nieuwe coderingsnorm van Canal-Digitaal.