Ventilatie

Wij verdelen 3 merken:

 

1. DAIKIN (< 5000 Watt)

 

2. SAMSUNG (>5000 Watt)

NOODZAAK VAN NATUURLIJKE VENTILATIE

Dagelijks vervuilen bewoners de lucht binnenshuis. Onbewust door te ademen en transpireren en bewust door onze activiteiten zoals koken, douchen en stoken. Maar ook het interieur bevat vluchtige, schadelijke stoffen (o.a. radon) die in de woning blijven hangen. Al deze elementen dragen bij tot een verslechtering van het binnenklimaat. Door een goede isolatie blijven vocht, CO2 en andere stoffen (verf, lijm, …) in de woning hangen. Hoewel ze niet zichtbaar zijn, kunnen ze toch onze gezondheid schaden. Verschillende vormen van allergieën zijn te wijten aan een slecht binnenklimaat. Daarom is het belangrijk om regelmatig en correct te ventileren. Veel mensen denken dat een tijdje het raam openzetten wel voldoende is. Maar het effect is slechts tijdelijk en kost ook veel energie. Continue ventilatie is de enige efficiënte manier om een gezond binnenklimaat te bekomen.

WIST U DAT:

  • Elke volwassene per dag - bij rustige activiteit - 1 liter vocht uitzweet. Samen met koken en wassen brengt dat dagelijks 10 tot 12 liter vocht in de woning. Daarnaast bevat een nieuwe constructie tussen 3000 en 5000 liter water, afkomstig van de constructiematerialen, die uit de woning moet verdwijnen.
  • 80% van de menselijke activiteiten binnen gebeurt. En dat een volwassen persoon minstens 20m3/uur verse lucht nodig heeft om zich goed in zijn vel te voelen. Wetenschappelijk onderzoek heeft zelfs door metingen aangetoond dat de binnenlucht veel sterker vervuild is dan de buitenlucht.
  • Activiteiten als roken en koken met gas belangrijke hoeveelheden CO2 met zich mee brengen.
  • In België lopen elk jaar 1500 personen een CO-vergiftiging op en 150 mensen sterven eraan.
  • Radon, een kleur- en geurloos radio-actief gas, is steeds aanwezig in de gebouwen en kan leiden tot de ontwikkeling van longkanker.
  • Courante apparaten zoals TV, computer, koelkast, maar ook tapijten, cosmetica, ... belangrijke hoeveelheden stofdeeltjes en schadelijke stoffen produceren die wij inademen. Daarenboven kunnen huisstofmijtpopulaties die zich thuis voelen in een vochtige omgeving (bed : 1,5 miljoen na 3-5 jaar), allergieën veroorzaken.


SLIM VENTILEREN BESPAART ENERGIE!

Een sturing van de afgevoerde lucht in functie van de behoefte (vochtigheid, aanwezigheid) samen met zelfregelende toevoerroosters is ideaal. Zo wordt de totale ventilatiehoeveelheid en het energieverbruik voor verwarming beperkt

NATUURLIJKE PERMANENTE VENTILATIE HET GANSE JAAR DOOR EEN GEZOND LEEFCOMFORT

RENSON HEEFT HIERVOOR EEN TOTALE VENTILATIEOPLOSSING ONTWIKKELD. HET TOTALE CONCEPT VAN PERMANENTE “NATUURLIJKE VENTILATIE”, OF SYSTEEM A, BEVAT DE VOLGENDE DRIE ELEMENTEN:


+/- PUNTEN

+ weinig onderhoud noodzakelijk
+ aluminium design afvoerroosters*
- permanente afvoer onafhankelijk van de behoefte
- verticale kanalen niet altijd even praktisch


1. DE TOEVOER VAN VERSE LUCHT

De toevoer van verse lucht gebeurt via discrete roosters bovenop hetraam of glas. De roosters zijnvoorzien van een zelfregelend systeem (klasse P3 of P4). Dit systeem regelt de luchttoevoer in functie van de windsnelheid. Zo vermijd je tocht en bespaar je energie. De toevoer van verse lucht gebeurt in de droge leefruimtes: woonkamer, slaapkamers, bureaus, speelruimte,…

2. DE DOORVOER VAN BINNENLUCHT

De verse lucht in de leefkamers circuleert verder via gangen, trappen en deurroosters naar de vochtige of natte ruimtes (keuken, badkamer, toilet en wasplaats).

3. DE AFVOER VAN VERVUILDE LUCHT

Door het creëren van een schoorsteeneffect, wordt de vervuilde lucht en het vocht via de schoorsteen of een verticaal ventilatiekanaal afgevoerd. Dit gebeurt vanuit de natte ruimtes via regelbare plafondroosters. De verluchtingskanalen moeten minstens een halve meter boven het dak uitsteken, liefst dicht bij de nok en uitgerust zijn met een statisch afzuigelement. Dan pas kan je de lucht op een natuurlijke manier afvoeren.

 
GECONTROLEERDE PERMANENTE VENTILATIE EEN OPTIMAAL EN ENERGIEZUINIG LEEFCOMFORT

Ventilatiesysteem C+® zorgt voor een gecontroleerde ventilatie en de allerbeste luchtkwaliteit in huis. Dit principe combineert natuurlijke luchttoevoer en gecontroleerde mechanische luchtafvoer. Systeem C+® houdt rekening met de interne behoeftes en garandeert een continue ventilatie bij alle weersomstandigheden.
 

 
+/- punten

+ eenvoudige plaatsing met beperkt aantal flexibele kanalen
+ weinig onderhoud noodzakelijk
+ energiebesparend: verlaging van 10 tot
+ 12 E-peilpunten tov systeem C

 
RENSON HEEFT HIERVOOR EEN GEOPTIMALISEERDE VENTILATIEOPLOSSING ONTWIKKELD. EEN GOED BEHEER VAN “GECONTROLEERDE VENTILATIE”, OF SYSTEEM C+®, BEVAT DE DRIE VOLGENDE ELEMENTEN:
 
1. DE TOEVOER VAN VERSE LUCHT

De toevoer van verse lucht gebeurt via discrete roosters bovenop het raam of glas. De roosters zijn voorzien van een zelfregelendsysteem (klasse P3 of P4). Dit systeem regelt de luchttoevoer in functie van de windsnelheid. Zo vermijd je tocht en bespaar jeenergie. De toevoer van verse lucht gebeurt in de droge leefruimtes: woonkamer, slaapkamers, bureaus, speelruimte,…

2. DE DOORVOER VAN BINNEN LUCHT

De verse lucht in de leefkamers circuleert verder via gangen, trappen en deurroosters naar de vochtige of natte ruimtes (keuken, badkamer, toilet en wasplaats.)


3. DE AFVOER VAN VERVUILDE LUCHT

De mechanische afvoer in de natte ruimtes gebeurt via een centrale ventilator (hoog/laagschakelaar). De ventilator wordt onder het dak geïnstalleerd en een leidingnet verbindt het met de afvoermonden. Deze extractiemonden zijn uitgerust met een vochtsensor en/of aanwezigheidsdetector die onafhankelijk van elkaar reageren. Deze bepalen zelf wanneer ze de vervuilde en vochtige lucht moeten afvoeren. Zo ventileer je niet meer dan nodig en minimaliseer je het warmteverlies. In combinatie met zelfregelende toevoerroosters kan systeem C+® tot 12% energiebesparing opleveren;

 

3. BOSCH (= mobiel)